vertimas ratu ir odiu

Europos S?jungos teis?, teis?, medicina, IT, daugiakalbiai projektai

Plačiau

Nauja sutartis ES vertim? srityje

2017 m. pasiraš?me nauj? sutart? su Europos S?jungos ?staiga. Pagal ši? sutart? UAB „Laraneda“ ver?ia ypa? sud?tingus teisinius dokumentus iš ?vairi? kalb?. Naudojame Trados vertimo atmin?i? program?. Vertimai reikalauja aukš?iausios kompetencijos ir

Vertimai Europos S?jungos ?staig? vertim? centrui

 UAB „Laraneda“ teikia vertimo paslaugas Europos S?jungos ?staigoms nuo 2006 m . Ver?iame ši? sri?i? tekstus: medicina / farmacija, pramonin? / intelektin? nuosavyb?, chemija, aviacija, Europos S?jungos politika ir administravimas. Kalbos: iš / ? angl?, ?ek?, est?,

Mūsų klientai

Kontaktai

  Vertim? biuras 
  UAB Laraneda

  ygio g. 92
  LT-08242 Vilnius
  Tel. (8 5) 212 53 62
  Faks. (8 5) 212 53 62
  Mob. +370 620 84494
  El. paštas: office@laraneda.lt

  ?mon?s kodas: 226113270
  PVM kodas: LT261132716

  AB DNB BANKAS  
  a/s LT434010042400351617Mus rasite

UAB „Laraneda“ vertim? biuras ?sik?r?s Vilniuje, Šiaur?s miestelyje.